Press "Enter" to skip to content

Røgfri i

Ifølge Sundhedsstyrelsen har du størst chance for at blive røgfri, hvis du får professionel hjælp til at stoppe med at ryge.

Mellem 20 og 30 procent bliver røgfri, hvis de får hjælp i forbindelse med deres rygestop. Derimod har kun 4 procent succes med deres rygestop, hvis de ikke modtager nogen form for hjælp. Myten om, at alle bare kan klare rygestoppet uden hjælpemidler, dvs. med den såkaldte “kolde tyrker”, holder altså ikke.

Hvis jeg vidste det var en myte havde jeg aldrig kastet mig ud i en kold tyrker😂😂😂